Artworks

Pleun, met een kleurrijke foto van haarzelf, collega en studenten tijdens een workshop RISO aan studenten in het CMD TECHLAB

Techlab

Samen in een team de maakcultuur onder CMD studenten stimuleren middels gebruik van de learning-by-doing methodiek. Hierdoor focussen we ons op makend onderzoek om zo ontwerpend (in de praktijk) te leren.

Als (Project) Coach & Technisch Instructeur in het CMD Techlab op Avans Hogeschool in 's-Hertogenbosch

(2023 - 2024)


Img - Levenslicht

Levenslicht

Een fysieke installatie die licht schijnt op ‘the lesser number’; mensen met een kwetsbare mentale gezondheid die – ondanks stigma en taboe- hun obstakels in het leven delen en daarmee ook ruimte realiseren voor persoonlijke groei.

(2021)


Pleun, met foto van haarzelf met de installatie, waarin haar manifest in een mobile hangt en staat in een natuurlijke context

DESIGNING TO RECONNECT TO THE NATURAL WORLD

Een geschreven manifest, verwerkt in een interactieve installatie, over de rol en het aandeel van designers in het includeren van natuur(lijkheid). Zo, om samen als designers betere weloverwogen (design) keuzes te maken en om vaker vanuit een collectievere en inclusievere mindset te handelen voor mens én natuur.

(2022)


Img - Markiezenhof

De stijlkamers - Markiezenhof

Beleef een geheime liefde uit het verleden tijdens een interactieve museum experience.

Herinrichting van de vier stijlkamers in Het Markiezenhof ter Bergen op Zoom

(2020 - 2021)


Img - Works in Progress

Works in progress

Sneak peek! 👀
Nieuwe projecten en samenwerkingen waar ik me momenteel achter de schermen mee bezig houd


Img - School projects

School Projects

Een verzameling van mijn ontwikkelde schoolprojecten tijdens mijn opleiding Communicatie & Multimedia Design waar ik het meest trots op ben

(2019 - 2022)


Img - Illustrations

Illustrations

Een verzameling van door mij gemaakte illustraties

Device: iPad (2019)
Programma: Procreate