Artworks

Img - Levenslicht

Levenslicht

Een fysieke installatie die licht schijnt op ‘the lesser number’; mensen met een kwetsbare mentale gezondheid die – ondanks stigma en taboe- hun obstakels in het leven delen en daarmee ook ruimte realiseren voor persoonlijke groei.

(2021)


Pleun, met foto van haarzelf met de installatie, waarin haar manifest in een mobile hangt en staat in een natuurlijke context

DESIGNING TO RECONNECT TO THE NATURAL WORLD

Een geschreven manifest, verwerkt in een interactieve installatie, over de rol en het aandeel van designers in het includeren van natuur(lijkheid). Zo, om samen als designers betere weloverwogen (design) keuzes te maken en om vaker vanuit een collectievere en inclusievere mindset te handelen voor mens én natuur.

(2022)


Img -  Markiezenhof

Het Markiezenhof

Herinrichting van de stijlkamers in Het Markiezenhof ter Bergen op Zoom

Een interactieve museum experience over de geheimen van de Markiezin.

(2020 - 2021)


Img - School projects

School Projects

Een verzameling van mijn ontwikkelde schoolprojecten tijdens mijn opleiding Communicatie & MultiMedia Design waar ik het meest trots op ben

(2019 - 2021)


Img - Illustrations

Illustrations

Een verzameling van door mij gemaakte illustraties

Device: iPad (2019)
Programma: Procreate